|||| **عاشقانه **

**عاشقانه **

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ .....
ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ......
ﻣﺪﺭﮎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮﺩﻧﻢ .......
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩﻧﻢ ....... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﺦ
ﺷﺪﻧﻢ ..........
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ..... ﻣﻦ ﻧﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ........
ﻧﻪ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ..... ﻧﻪ ﺗﻠﺦ .......
ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﺎﻥ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ....
ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...........
ﺻﺒﺮﻡ ......... ﺗﺢﻣﻠﻢ ........ ﺍﻣﯿﺪ
ﻫﺎﯾﻢ .......... ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﻡ ........
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻢ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘم...!"
نوشته شده در چهارشنبه 29 بهمن 1393ساعت 04:33 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
سلام‌ عشقم......میخوام وصیت کنم ...نرو.گوش بده....شایدفردانباشم پیشت...
عشقم!!اگ من مردم ....اومدی ...دیدی دارن میشورنم ...گریه نکنا...تومررردی...مردک گریه نمیکنه...من ناراحتیتومیبینم نفسم بندمیاد چ برسه ب گریه....
عشقم !!!ب من دست نزنا ...میگن ب مرده دست زدن شگون نداره.....
عشقم ...من طاقت تنهابونتوندارما...تاچهلمم صبرکن...بعدبروازتنهایی دربیا...منم فراموش کن...فقط چندوقت یه  باریه فاتحه....همین
عشقم یه خواسته؟؟؟میشه اسم دخترتوبذاری اسمه من...؟اخه دختراباباهاشونو دوس دارن..دوس دارم هردفعه ک صداش میکنی...بفهمی ک چ قددوست دارم..
ولی من اونجاازخدامیخوام ک مث من نشه میگم مواظبش باشه نزاره هیچ وقت خدای نکرده ی هرزه بشه..
قربونه اون خانومی گفتنات برم من..
قربونه اون صدای مردونت برم..
قربون غیرتی شدنات برم...
قربونه اون دستای مردونت......عشقم هیچ چیزی تواین دنیاهیچی بجزصدای توارومم نمیکرد..
.بین خودمون باشه(یه بار ک دادزدی سرم اشکم دراومد)ولی فدای سرت..
عه.گریه نکن.ببخشیدناراحتت کردم.
عشقم 
 میدونی من رز سفیددوس دارم پس اگه میشه اخرین باری ک میای برام بیار.*خدافظ*عشق"
نوشته شده در دوشنبه 26 آبان 1393ساعت 04:37 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
میدونى من کیم..؟ نه؟
پس بزار برات بگم من کیم:

من اونیم ک دوروبرش خیلی شلوغه، ولی تنهای          تنهاس

من اونیم ک ته مشکلات و غم هاس،ولی همه میگن   بیخیاله و ته کیف این دنیاس

من اونیم ک خیلیا میخوان جاش باشن، ولی نمیدونن ک جاش تنگ ترین جای این دنیاس

من اونیم ک پای حرفای همه میشینه و واسشون تکیه گاس، ولی حرفای خودش میمونه تو دلش چون تنها تکیه گاش فقط خداس

من اونیم ک اونایی ک نمیشناسنش میگن  بچه شر اینجاس، ولی نمیدونن کوچیک تر از این حرفاس

من اونیم ک با سن کمش رفته تو دل مشکلات دنیاش، ولی هنو محکم ایستاده رو دوتا پاش

اگه مغرورم و بی احساس نشین بگو خودشو خیلی بالا میبینه، بگو جنبمو در اون حد نمیبینه....??"
نوشته شده در یکشنبه 25 آبان 1393ساعت 02:17 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
عشق
کجایی عشقم؟؟؟...
یه غریبه داره جاتو توی دلم میگیره ها
تو بیا بهش بگو من فقط مال خودتم نه کس دیگه ای..
بیا و بهش بگو دوروبرش نچرخ این دنیای منه
آخر شبا میخواد بهم زنگ بزنه
به زور میخواد بغلم کنه
میخواد با اینکاراش منو ب خودش نزدیک کنه
اما نمیدونه عشق اولو آخرم تویی...
میگه دنیارو ب پات میریزم اما نمیدونه ک دنیای منو کی ازم گرفتن
نمیدونه شب و روزم فکرو ذکرو دلم کنارته 
میگه کاری میکنم اونو فراموش کنی
گفتم ک آلزایمر اونم از نوع بدخیمش نمیتونه اونو از خاطرم بگیره
نیا عشقم خودم جواب زنگشو آخر شبا نمیدم ،نمیزارم بغلم کنه، بهش اجازه نمیدم از تو بد بگه...
دیدی عشقم؟؟؟نیازی نیست تو بیای چون دیگه توام دنیای من نیستی گفتم ک دنیای منو کی ازم گرفتن...
جدایی از تو = پایان من
سفت بغلش میکنی مث من؟؟
آخر شبا باهم آروم حرف میزنین؟؟
بهش میگی بدون تو میمیرم؟؟؟
.
منو سوزوندی از ریشه..
سلامتیه اونیکه دلم تنگ میشه واسش
اما وقتی رو ب رومه دلش از سنگ میشه بازم..."
نوشته شده در شنبه 24 آبان 1393ساعت 07:51 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
خیلی ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ !!
ﺑﺮﺍﺵ ﺣــــﺮﻑﺑﺰﻧﻢ؛
ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗــــــﺎﯼ ﺭﻭﺯﻡ ﺑـــــﺮﺍﺵ ﺑﮕﻢ؛
ﺍﻭﻧﻢ ﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﺍﯼ ﺟـــــــــﻮﻧﻢ !
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ نیست ﺁﺭﻭﻡ
ﺯﻣﺰﻣﻪﮐﻨﻪ ﻋﺸــــــــﻖﺧﻮﺩﻣﯽ ..
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒــــــــﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﻤﺲ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮐـــــــــﻞ
ﺧﻮﺷﯿـــــــــﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺫﻭﻕ ﮐﻨﻢ ..
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﺑﺎ
ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ..
ﺍﻣــــــــــــﺎ ...
ﺩﯾﮕﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻤﻮ ﺑﺎ ﮐﺴــــــــــﯽ
ﻗﺴـــــﻤﺖ ﮐﻨﻢ؛
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿـــــﺸﻪ؛
ﺣﺘــــــــﯽ
ﺧــــــــﻮﺩﺵعشق"
نوشته شده در یکشنبه 18 آبان 1393ساعت 10:53 ق.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
بخدا خــــــــــــــــیـــــــــــلـــــــــــــی ســـــــخته.خــــــــــــــــیـــــــــــلــــــــ
خیلی سخته
 
که بغض داشته باشی اما نخوای کسی بفهمه...

خیلی سخته

که عزیزترین کست ازت بخدا که فراموشش کنی...

خیلی سخته

که سالگرد اشنایی با عشقت رو بدون خودش جشن بگیری...

خیلی سخته

که روز تولدت همه بهت تبریک بگن جز اونی که فکر میکنی بخاطرش زنده

ای...

خیلی سخته

غرورت رو بخاطر یه نفر از دست بدی اما اون بگه:

دیگه نمیخوامت...س"
نوشته شده در پنجشنبه 15 آبان 1393ساعت 12:12 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
ازکجاشروع کنم؟

ازعشقم؟؟؟نه..
ازدوستام؟؟؟نه..
آها اول ازمامانم...

مامانی؟یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟
دیدی تو جوونی رفتم؟
یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی اززندگیم خیرندیدم؟
دیدی دعات گرفت؟؟؟
پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی توروخدا پاشو...
مامانم صداتو میشنوم ولی نمیتونم جوابتوبدم...

رفقا؟؟؟
توروخدا شماها دیگه بخاطرمن گریه نکنین...
بخاطر منی ک ارزشی واستون نداشتم...
صدام نزنین ک بیدارشم...بخدانمیتونم...واسه همیشه خوابیدم...

یه چی بگم؟
ب این زودی خاکم نکنید...دوباره غسلم بدید آخه من دلم هنوز خونه...

عشقم بیشترین حرفو باتو دارم... حرفای دلم رو هیچ وقت کسی نفهمید...فقط یه روز مورچه ها میفهمن...روزی ک زیرخاک گلومو به تاراج میبرن...

عشقم گریه نکن نبینم اشکاتو..
فقط یه خواهش دارم ازت...
ب مرده شور بگو ناخوناشو کوتاه کنه...
بدنم زخمیه...
بگو مُدارا کنه....
رفتنی باید بره...
منم رفتم......
    
حرف آخرم...
غریبه...
تویی ک بعده من جامو میگیری 
مراقب عشقم باش.....مرگ"
نوشته شده در چهارشنبه 14 آبان 1393ساعت 01:25 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ... ﺧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ، ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ! ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫـــﯽ
ﺗﻨﮓ ﺷﮑﺴﺘـــﻪ ﺍﯾﺴـــﺖ، ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﯽ
ﺯﻧﺪ ... ﻭ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻮ، ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮﮎ ﺷﯿﻄﺎﻥ
ﺗﯿﺮﮐـــــﻤـﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷـــــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺯﻧﺪﮔﯿــﺴﺖ ، ﻣﺮﺍ
ﮐـــﺸﺖ !!! ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣـــﺮﮒ
ﺍﺳﺖ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ! ؟ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺒـﯿﻨﯽ ...ﻫﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﺷـﺪﯼ
ﻭﯾـﺮﺍﻧﯽ !...... ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺘﻢ ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺁﺫﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . . . ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ
ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ؛ﺣﺎﻻ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،
ﻧﯿﺴﺘﯽ ... ﻫﺮ ﭘﺮﻫﯿــــﺰﮐﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ،ﻭ ﻫﺮ
ﮔﻨﺎﻫﮑـــﺎﺭ ﺁﯾﻨــﺪﻩ ﺍﯼ ! ﭘﺲ ﻗﻀـــﺎﻭﺕ ﻧﮑــــــﻦ ... !
ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﯾﻌﻨـــﯽ ؛ ﻫﺮ ﻭﻗــﺖ ﻗﻬــــﺮ ﮐــﺮﺩﯼ ،
ﻣﻄﻤﺌـــــﻦ ﺑﺎﺷـــﯽ ﺑﺠـــﺰ ﺗﻮ ، ﻫﯿﭽﮑـــﺲ ﺟﺎﺗـــﻮ
ﻧﻤﯿــــﮕﯿﺮﻩ . . . ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺪﻩﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ،
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﯾﺦﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ؛
ﻗﺒــــﻞ ﺍﺯ " ﺗــﻮ" ﺑﻌـــــﺪ ﺍﺯ " ﺗــــﻮ .."خسته"
نوشته شده در سه شنبه 13 آبان 1393ساعت 02:21 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
... ﺩﯾــﮕــﻪ ﻓـــﺮﺍﻣـــﻮﺷــﺖــــــــ ﮐــــﺮﺩﻡ ...
ﻗــــﺎﻧـــﻊ ﺷـــــﺪﻡ ﮐـــﻪ ﺑـــﺎﯾـــﺪ ﻓـــﺮﺍﻣـــﻮﺵ ﺑــﺸـــﯽ ...
ﺁﺧـــﻪ ﺗــــــــــــــــــــــﻮ ﻣـــــــﺎﻝ ﻣـــــــﻦ ﻧــــــﺒــــــﻮﺩﯼ
ﻣـــــﺎﻝ ﻣــــــﺮﺩﻡ ﺑــــــﻮﺩﯼ ...
ﻗــــﺮﺑـــــــﻮﻥ ﺩﻟـــــﻢ ﺑـــﺸـــــﻢ ﮐـــﻪ ﻣـــﺎﻝ ﻣـــــﺮﺩﻡ ﺧـــــﻮﺭ
ﻧــﯿــﺴــﺘـــــــ
ﯾـــــــﺎﺩﻡ ﺗــــــــــﻮ ﺭﻭ ﻓــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ....
ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧـــــﻮﺑـــﻤـــــﻮﻥ ﭘـــــــَـــﺮ ...
ﺧــــــﺎﻃـــــﺮﺍﺗــــﻤـــــﻮﻥ ﭘــــــــَــــﺮ ...
ﺣـــــﺮﻓـــــﺎﯼ ﻗــﺸــﻨـــﮕــﺘــــــــ + ﺩﺭﻭﻍ ﻫـــــﺎﺗـــــــــــــ
ﭘــــــــَـــﺮ ...
ﭼـــﺸــــﺎﺗــــــــــ ﭘـــــــَــــﺮ ...
ﺗــــــــﻦ ﺻــــــﺪﺍﺗـــــــــــــ ﭘــــــَـــــــﺭ ....
ﻫــــــﺮﭼـــــــﯽ ﮐـــــﻪ ﻣــــﻨــــــﻮ ﯾــــــﺎﺩ ﺗــــﻮ ﻣــﯽ ﺍﻧـــﺪﺍﺯﻩ
ﭘــــَــــــﺮ ...
ﻓــــــﺮﺍﻣـــــﻭﺵ ﺷـــــﺪﻧــــﺘــــــــــــ ﻣـــﺒـــﺎﺭﮐـــــــــ .
@®men
○●○●○●فراموش"
نوشته شده در دوشنبه 12 آبان 1393ساعت 03:24 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
◀◁دیوونـــــــــــــــــگی یعنــــــــے▷▶

 ◀◁عکسشـــــــو تــــــــو گوشـــــــــــیت▷▶

 ◀◁هــــــــــــــی نیــــــــــــگاه کنـــــــــــے ▷▶

 ◀◁ واســــــــــــــــه بــــــار 1000❗▷▶

  ◀◁ انگــــــار تـــــــاحـــــالا نـــــدیـــدیـــــش ▷▶

   ◀◁  بــــــــــــــــــوســــــــش کنـــــــــے  ▷▶ 

  ◀◁ مــــــحکـــــــم مــث دیـــــــــوونـــه هـــا▷▶ 

      ◀◁  بـــگـــــــــــــــے▷▶

                ◀◁ خـــــــــــــو آخـــــــــــــه▷▶

◀◁ دلـــــم همـــش یــه ذره میـــــــــــشه بــــرات▷▶  
◀◁  یهـــــــــــو از دلتنـــــــــگے بـــــغـــــــض▷▶

◀◁ کنـــــــــے و اشـــــــکات بــــــــریــــــزه و▷▶

◀◁ آروم تــــــــــو دلــــــــــــت بگــــــــــــے▷▶

     ◀◁ دوستــــــــــــت دارم ▷▶

◀◁کاشــــــــــــــــکــے مـــــــــیفهــمـــــیدے▷▶دست"
نوشته شده در یکشنبه 11 آبان 1393ساعت 12:54 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!??
گفتم: تو هم بکن...
چند ماهی گذشت....⭐

سوار ماشین عروس دیدمش...??

با خنده اومد طرفمو گفت: دیدی منم تونستم...❓
خندیدم و رفتم...??
بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم...!!!??
اومد ملاقاتمو و گفت: خیلی بی معرفتی...
چرا اینکارو کردی؟!!!??
اشک تو چشام جمع شد...
بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم...??

       ...ولی تو توی ختمم گریه نکن...??عرسی"
نوشته شده در یکشنبه 11 آبان 1393ساعت 10:30 ق.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
امشب دامادم راهی حجله گاه عروسش شد..

سخت بود .. 

درد داشت طعم رقیب را چشیدن! 

اسم تو باید هم ردیف اسم من می آمد .. 

چه شد که همه چیز بهم خورد؟

چه شد مال " او" شدی؟ چه شد "من" برایت تمام شدم؟

 روز عروسیت آمدم ... 

در لابلای جمعیت پنهان شدم....

 مرا ندیدی...

 اما من تو را در کت و شلوار مشکی دامادیت دیدم ... 

چقدر خواستنی شده بودی...

روزی مرد رویاهای من بودی! اما حالا..داماد دیگری بودی..!!

 عروست چقدر به تو میبالید...

چقدر خندان دستان سفید و ظریفش را دور گردنت می انداخت و لبخند هایتان چقدر عمیق بود!

 من زیر مهر دست های به هم قفل شده و قلبای ملتهب تو و عروست، یخ بستم! برق حلقه ات هنوز هم تن یخی  مرا میسوزاند... 

برق حلقه ی طلایی دست چپت، تمام زندگیم را سوزاند... :"من" را تمام کرد... 

آرامتر برو مسافر من!! 
آرامتر گام بردار...

بگذار دلم باور کند که دیگر تو مال دیگرانی!

 بگذار باور کند که فکر کردن به داماد دیگران حرام است!

 امشب صدای اشک ها و ضجه های من در صدای فنر تخت تو و عروست، گم میشود...
 
امشب تو به حجله گاه معشوقت میروی و من دلم را به قربانگاه میبرم .......عشق"
نوشته شده در شنبه 10 آبان 1393ساعت 12:32 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
ولت کرده؟؟؟؟؟؟؟؟
شبا تا صبح بخاطرش گریه میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نتونست پای حرفاش وایسه؟؟؟؟؟؟؟؟
رفته با کسی که حتی یه درصدم از تو بهتر نیس؟؟؟؟؟؟
سخته فراموش کردنش؟؟؟؟؟؟؟
سخته بخوای فراموش کنی کسیو که بخاطرش
همه چیو همه کس رو فراموش کردی؟؟؟؟؟؟؟
ببین یه روز بزرگترین ارزوی زندگیش میشی.....
همین که کسی به اندازه ی تو دوسش نداره واسش بسه....
همین که حسرت یه بار دوباره دیدنتو صداتو شنیدنت.....
میمونه تو دلش...
واسش بسه......
مگه میشه دل کسیو بشکونی اما تاوان ندی؟؟؟؟؟؟
اگه رفته بدون با تو بودن لیاقت میخواسته که اون نداشته......
الان دلت شکسته داری انتقام اونو از بقیه میگیری.....
اما اونا که نمیدونن....
چقد داغونی....
نمیدونن طرف موندنی نبوده اما حرفاش بوی موندن میداده....
طرف عاشق نبوده اما لامصب ادا عاشقارو درمیاورده....
بقیه نمیدونن بخاطر اینکه نگاه عشقت دنبال کسی نباشه....
اغوشتو به روش باز کردی.....
اما اون لعنتی میگه من کسیو میخوام که هرز نباشه....
ببیین همین که تا اخر عمر عذاب بی تو بودنو میکشه.....
بزرگترین """"انتقامهه"""عشق"
نوشته شده در شنبه 10 آبان 1393ساعت 11:01 ق.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
امروز  یه جـور ناجـورے دلـم گرفته ...
یه جـورے که  انگـار هیچ چیـز و هیچکَس نمےتـونه آرومـش کنه ...
خیلـے سخته بـا خاطـراتتــ گلاویـز بشے و دستت به هیچکـدوم نرسه ...
خـُـدایـا چه شبـاے تلخـے دارمــــ ـــ ــ ...
کـاش وقتـے یکـے مےرفتــ فقـط خـودش نمےرفتــ ...
یادش مےرفتــ ...
خاطـراتـش مےرفتــ ...
عشـقش مےرفتــ ...
بـوے خـوبـش مےرفتــ ...
عکـسش مےرفتـــ ...
یادگـاریاشـم مےرفتـــ ...
اونـوقتــ دیگه  دلیلـے واسه دلـتنگـے نبـود ...
خـُـدایا امشبــ از خیلـے چیـزا دلگیـرم ...
از خیلے روزاے زندگیـم…………………………
………………………………رفت"
نوشته شده در جمعه 9 آبان 1393ساعت 05:29 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()
شب شبه آخر باشه
و
پیک پیک آخر...
فردا صبحم رو دستای مردم خدافظی آخر باشه
و
اشکای آخر...
به سلامتی شب آخر زندگیم...
به سلامتی خودم...
سلامتی همه خستگیام، دلتنگیام، تو دلیام...
سلامتی قلبم که هر بار شکست و آخر نابود شد اما هیچ وقت هیچ کس صداشو نشنید...
سلامتی مادرم تنها مرحم دردم تنها پایدار زندگیم
سلامتی قلب پاکش، نگاه مهربونش، نگرانیای همیشگیش...
سلامتی عشقم که حالا عاشق یکی دیگه اس...
سلامتی رفیقام که از پشت زدن...
سلامتی همه اونایی که یجوری بهم نامردی کردن...
سلامتی همه اونایی که میگفتن تا آخرش باهاتیم ولی تا به مشکل خوردم رفتن...
سلامتی سیگار تنها مرحم دردم...
سلامتی قبرم تنها همراه ابدی...
سلامتی صدای گیتار چون خسته اس...
سلامتی خودت خدا  خسته ام منو با خودت ببر...
سلامتی امشب که شب آخرم باشه...
سلامتى شب آخر..عشقی"
نوشته شده در پنجشنبه 8 آبان 1393ساعت 03:58 ب.ظ توسط نگین فرهمندنظرات ()

آخرین مطالب
» خسته ام....
» وصیت نامه من.....
» میدونی من کیم.....
» کجایی عشقم....
» خیلی وقته....
» خسته ام....
» مرگ.....
» خسته نیستم اما...
» فراموشی...
» دوستت دارم....
» عروسی......
» شب عروسی...
» اگه رفت...
» رفت...
» بسلامتی...
Design By : ghalebeweblog.ir